Wybory 2010


Strona ta powstała w celach informacyjnych dla mieszkańców Grabówca oraz gminy Bobrowo. Kolejność zamieszczenia programów kandydatów nie świadczy o wyróżnianiu żadnego z nich ani o poparciu pierwszego. W kolejności zamieszczenia programów pod uwagę brano numer na liście wyborczej oraz savoir vivre, który mówi o tym, że kobiety mają pierwszeństwo. Żaden z kandydatów nie ponosił opłaty za zamieszczenie poniższych informacji na stronie Grabówca.


Kandydaci na wójta oraz ich programy:


ANNA MAŁKIEWICZ

IMG_3425-2.JPG

PROGRAM:

(kliknij żeby powiększyć)

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg

PAWEŁ KLONOWSKI

klonowski.jpg

PROGRAM:

Kandydaci do władz lokalnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Przyjazna Gmina Bobrowo” deklarują zachowanie dotychczasowego kierunku zmian naszej gminy oraz wprowadzenie nowej jakości zarządzania opartej na uczciwości, rzetelności i innowacyjności w prowadzeniu urzędu gminy i pozyskiwaniu funduszy unijnych. Utrzymamy kierunek rozwoju, w tym: budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni przydomowych, modernizację szkół. Obecną politykę gminy rozszerzymy o następujące zagadnienia:

- wprowadzimy do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobrowo budowę nowych nawierzchni asfaltowo-bitumicznych, opartych na tańszej technologii, dla dróg o mniejszym znaczeniu lokalnym i dróg osiedlowych,

- otworzymy na terenie gminy oddział przedszkolny i będziemy się starali pozyskiwać na ten cel środki pomocowe,

- reaktywujemy gminną spółkę wodną w celu poprawy stanu urządzeń melioracyjnych i będziemy się starali pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na jej sprawne funkcjonowanie,

- ułatwimy dostęp do infrastruktury sportowej,

- obniżymy o minimum 50% czynsz za wynajęcie świetlic dla mieszkańców gminy,

- zawiążemy gospodarstwo komunalne gminy w celu lepszego utrzymania dróg i obiektów gminnych,

- urząd gminy będzie bardziej przyjazny klientom,

- pogłębimy partnerską współpracę z organizacjami gminnymi, stowarzyszeniami, radami sołeckimi, szkołami, ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, policją itp.

- promować będziemy przedsiębiorczość i turystykę na terenie gminy,

- uprościmy procedury przyznawania decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy,

- zniesiemy kryterium posiadania gospodarstwa rolnego przy przyznawaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- założymy fundusz wspierający likwidację azbestu z terenu Gminy Bobrowo,

- nie zamkniemy żadnej szkoły w nadchodzącej kadencji,

- podejmiemy działania w celu ułatwienia dostępu do Internetu,

- usprawnimy dowóz dzieci do szkół.

Kandydaci na radnych Rady Gminy Bobrowo

1. Bobrowo, Chojno, Wądzyn, Wichulec, Czekanowo
Marzanna Myślińska – 40 lat, zamieszkała w Smolnikach, prowadzi gospodarstwo rolne
Zbigniew Cichewicz – 37 lat, zamieszkały w Wądzyniu, prowadzi gospodarstwo rolne
Henryk Tokarczyk – 55 lat, zamieszkały w Czekanowie, prowadzi własną działalność gospodarczą – doradztwo rolnicze

2. Zgniłobłoty
Mirosław Sobiech – 32 lata, zamieszkały w Zgniłobłotach, wykształcenie średnie, radny obecnej kadencji, prowadzi gospodarstwo rolne

3. Budy, Drużyny, Grzybno, Kruszyny Szlacheckie
Aleksandra Malinowska z domu Krzemieniewska – 30 lat, zamieszkała w Anielewie, sołtys Kruszyn Szlacheckich, prowadzi gospodarstwo rolne
Bartłomiej Cieczko – mam 31 lat, mieszkam w Grzybnie, jestem absolwentem studiów wyższych - mgr inż. systemów telekomunikacyjnych. Z żoną Kamilą wychowyjemy dwójkę dzieci Filipa i Olę. Jestem kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej, zakładu zatrudniającego osoby niepełnosprawne
.

4. Grabówiec, Nieżywięć
Michał Jastrzębski – 31 lat, zamieszkały w Grabówcu, wykształcenie średnie, policjant

5. Buczek, Tylice
Adam Ziółkowski – 37 lat, zamieszkały w Buczku, prowadzi gospodarstwo rolne

6. Kawki
Maria Żukowska-Repeczko – 52 lata, zamieszkała w Kawkach, prowadzi własną działalność gospodarczą – doradztwo rolnicze

7. Dąbrówka, Kruszyny
Jan Dąbrowski – 63 lata, zamieszkały Dąbrówka, radny obecnej kadencji, sołtys Dąbrówki
Ryszard Włodarczyk – 48 lat, zamieszkały w Kruszynach, prowadzi gospodarstwo rolne

8. Brudzawy
Małgorzata Sawicka – urodziłam się w 1984r. w Brodnicy, mieszkam w miejscowości Brudzawy. Jestem absolwentką Liceum Agrobiznesu w Gronowie, a obecnie studiuję na III roku Administrację w Toruńskiej Szkole Wyższej. Wspólnie w mężem wychowujemy syna Karola. Pomagam mężowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni: 25 ha.

9. Małki, Wymokłe
Piotr Mazur – 32 lata, zamieszkały w Pasiekach, radny obecnej kadencji, prowadzi gospodarstwo rolne
Paweł Klonowski – 34 lata, zamieszkały w Małkach, wykształcenie wyższe, doradca ds. rolnictwa

Do Rady Powiatu popieramy:
Dariusz Malinowski – 44 lata, zamieszkały w Grzybnie, prawnik, Komendant OHP w Brodnicy
Witold Dąbrowski – 50 lat, mieszkaniec Dąbrówki, wykształcenie średnie-techniczne. Żona Jolanta, córka Wioletta i syn Marcin, obecnie jestem na rencie chorobowej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License