Wakacyjny konkurs dla dzieci i młodzieży


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Wręczenie nagród odbędzie się na apelu szkolnym w dniu 30 września. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie w szkole oraz na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy :)


… Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił potrzebnych do dalszej pracy zawodowej, a dla dzieci to dwa miesiące bez szkoły, książek i sprawdzianów. Wyjeżdżamy wtedy do różnych zakątków naszego kraju, odwiedzamy rodzinę i przyjaciół, a osoby lepiej sytuowane decydują się często na wyjazd za granice naszej ojczyzny, aby spędzić miło jakiś czas nad lazurowym morzem lub powędrować w wysokie góry. Często w okresie wakacyjnym osoby dorosłe i dzieci, choć przyznają się do Kościoła katolickiego, robią sobie wakacje również w dziedzinie obowiązków religijnych. Wystarczy, że w miejscowości, w której wypoczywamy nie ma kościoła w zasięgu wzroku i już czujemy się zwolnieni z udziału w niedzielnej Eucharystii. A modlitwa ranna i wieczorna też nam ciąży, bo przecież inni patrzą. Atrakcji turystycznych potrafimy szukać w promieniu wielu kilometrów od naszej wakacyjnej bazy, a świątynia w sąsiedniej wiosce wydaje się nam celem zbyt odległym, by do niego podążać. Wielu naszych kolegów i koleżanek przez dwa miesiące zamiast być z Bogiem, sami dla siebie staną się bogami. Wakacje kojarzą nam się z luzem i wolnością. Niekiedy opuszczamy naszych rodziców i wyjeżdżamy. Praktycznie nikt nas nie musi kontrolować. W związku z tym odpuszczamy sobie to, co wypracowaliśmy przez ostatni rok szkolny. Zaczyna się od "małych rzeczy": od braku codziennej modlitwy, niedzielnej i świątecznej Eucharystii skończywszy na zaprzestaniu spowiedzi i Komunii Św. Wakacje to nie jest czas "odpuszczania" ale czas egzaminu wiary i naszej dojrzałości. Wakacje właśnie mogą być dla chrześcijanina czasem pogłębienia wiary w Boga, czasem nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy właśnie mamy najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył i co Jemu zawdzięczamy. Cudowne góry, w których jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, w których kipi życie, to kolejne dowody istnienia "Wspaniałego Zegarmistrza", który zbudował i reguluje ten wspaniały mechanizm świata….
Wakacje to też, czas by na łonie natury, podziwiając piękno stworzonego świata nawiązać bliższy kontakt z Bogiem - Stwórcą. Nie zapominajmy również o niedzielnej Mszy św., która jest szczególną okazją do dziękczynienia i wypraszania potrzebnych łask dla siebie i swojej rodziny…

konkurs1.gif

Proboszcz parafii Nieżywięć ks.kanonik Józef Jarzembowski

oraz moderator strony internetowej wsi Grabówiec Celina Nałęcz

ogłaszają konkurs literacko - plastyczny:

"Wakacje z Bogiem" - kontynuacja

Celem konkursu jest:

1. Uwrażliwienie sfery duchowej, przybliżenie wartości chrześcijańskich.
2. Wskazywanie dobrych wartości w życiu młodego człowieka.
3. Szerzenie idei szlachetnej rywalizacji.
4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest konkursem literacko plastycznym dla dzieci i młodzieży parafii Nieżywięć.
2. W konkursie może wziąć udział każde dziecko mieszkające na terenie parafii Nieżywięć lub przebywające obecnie w parafii na wakacjach.
3. Konkurs jest konkursem złożonym. Składa się z części plastycznej nad którą pieczę sprawuje ks. Józef Jarzembowski oraz części literackiej nad którą pieczę sprawuje Celina Nałęcz.
4. Dzieci i młodzież wybierają formę udziału w konkursie literacką bądź plastyczną.
5. Forma literacka polega na opisaniu własnych przeżyć związanych z tematem konkursu w formie poezji i prozy (wiersze, opowiadania)
a) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie utwory amatorskie, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
6. Forma plastyczna polega na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej związanej z tematem konkursu w formie rysunku, obrazu itp (wykonana dowolną techniką malarską) dopuszczalne są również prace wykonane techniką komputerową (grafika komputerowa, kolaże itp)
a) W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nie publikowane wcześniej.
6. Prace należy opatrzyć godłem (słownym np.pseudonim) godło należy umieścić na dołączonej kopercie zawierającej informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, adres zam, adres e-mail, nr telefonu i wiek).
7. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
8. Prace należy składać do 15 września 2010 roku w kościele parafialnym w Nieżywięciu w wyznaczonym przez ks. proboszcza miejscu.
9. Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody.
10. Każda z prac zostanie nagrodzona.
11. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej Grabówca http://grabowiec-gm-bobrowo.wikidot.com/ oraz w Domu Kultury w Nieżywięciu.

1811%281%29.gif 1811%281%29.gif 1811%281%29.gif 1811%281%29.gif 1811%281%29.gif 1811%281%29.gif 1811%281%29.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License