Ochrona środowiska

Wywóz nieczystości płynnych na oczyszczalnie:

Piotrowski Piotr; Cieszyny 25

tel: 668129940


Wywóz odpadów plastikowych, szklanych i śmieci:

Ekosystem sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 13

Tel.: 0 56 688 14 28

Fax: (56) 6882354

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License